معاونت عقيدتي
 • سخن چيني
 •  مقدمه اي به سخن چيني :

  موضوع اين پژوهش فضايل و رذايل اخلاقي (سخن چيني) در روابط اجتماعي از ديدگاه قرآن كريم مي باشد كه با روش تحقيق ، تحقيق كتابخانه اي صورت گرفته و هدف از اين تحقيق استواري نظام اخلاقي جامعه و ترغيب افراد در عمل به فضايل و ترك رذايل مي باشد .


  مقدمه اي به سخن چيني :

  موضوع اين پژوهش فضايل و رذايل اخلاقي (سخن چيني) در روابط اجتماعي از ديدگاه قرآن كريم مي باشد كه با روش تحقيق ، تحقيق كتابخانه اي صورت گرفته و هدف از اين تحقيق استواري نظام اخلاقي جامعه و ترغيب افراد در عمل به فضايل و ترك رذايل مي باشد .

  در اين مجال به تبيين گزيده گونه از غيبت مي پردازيم .

  نمّام از ديدگاه قرآن مجيد : كساني كه با نمّامي و سخن چيني آتش كينه و عداوت را ميان مردم برمي افروزند . خداوند هشدار داده و آنان را به عذاب دوزخ تهديد مي كند . چنانكه درباره يكي از همسران       ابي لهب به نام ام جميل مي فرمايد : ‹ زن او آن هيزم كش آتش افروز نيز اهل جهنم است › (سوره تبت آيه 4 )

  دلايل و انگيزه هاي سخن چيني :

  1-   نظر سوء داشتن به ديگران و در صدد بدنامي ايشان بودن

  2-    تفريح و سرگرمي

  3-   هرزه گويي و مجلس آرايي

  4-   تفرقه افكني و ايجاد تشويش

  5-   حسد

  6-   انتقام جويي

  7-   اظهار محبت نسبت به مخاطب

  به هر حال شكي نيست كه سخن چيني از پست ترين كارهاي زشت است ، چون شخص سخن چين از دروغ ، غيبت ، مكر ، بي وفايي ، خيانت ، دورويي ، فساد كردن ميان مردم و ......... بر كنار نخواهد ماند .

  سخن چين در بريدن رشته اي كه خداوند امر به پيوستن آن فرموده ، مي كوشد و در زمين فساد مي كند .

  وظيفه ما در برابر سخن چين آن است كه : سخن او را تصديق نكنيم ، حضرت امير (ع) فرمودند : (سعايت و سخن چيني را دروغ شمار ، نادرست باشد يا درست ) و ديگر آنكه او را از اين كار منع كنيم ، چون سخن چيني از منكرات است و نهي از منكر واجب است و به شخصي كه از او سخن چيني مي شود گمان بد نبريم و درباره سخن نمّام تجسس و تحقيق نبايد كرد و بالاخره آنكه سخن او را بازگو نكنيم .

  از پيامدهاي سخن چيني : تباه كردن سرمايه اصلي جامعه است از آن روي كه سرمايه اصلي يك جامعه اعتماد و اطمينان است كه افراد نسبت به يكديگر دارند كه سبب اتحاد صفوف و همكاري و تعاون است ، هر چيزي كه به اين اعتماد لطمه وارد كند از نظر اسلام حرام است ، نمّامي و سعايت از عوامل مهم تفرقه و ايجاد بدبيني در ميان افراد جامعه است و باعث عداوت و كينه  مي شود .

  چهار كس از رفتن به بهشت محرومند :

  1-   كاهن          2- منافق           3- دائم الخمر       4-  سخن چين                         

  1389/4/12 شنبه


  مجری سایت : شرکت سیگما