معاونت سياسي
 • بمناسبت 9 دي روز نمایش بصيرت ملت ولايتمدار ايران اسلامي
 • زندگي گذشته بشر سرشار از حوادث و رخدادهاي گوناگون است، همان گونه كه در وضعيت فعلي نيز چنين است و به احتمال خيلي زياد در آينده هم اين گونه خواهد بود. بنابراين از اين منظر، زندگي يعني رشته اي از حوادث به هم پيوسته...


  زندگي گذشته بشر سرشار از حوادث و رخدادهاي گوناگون است، همان گونه كه در وضعيت فعلي نيز چنين است و به احتمال خيلي زياد در آينده هم اين گونه خواهد بود. بنابراين از اين منظر، زندگي يعني رشته اي از حوادث به هم پيوسته. در اين رشته حوادث به هم پيوسته نقاط برجسته و متمايزي وجود دارد كه تاريخ با تمام سنگيني و قساوت حذف و هدمش، نمي تواند آنها را از ميان ببرد، زيرا آنچنان بر سينه تاريخ نقش بسته اند كه جداكردن شان غيرممكن است. اين گروه از حوادث در ماندگاري و پابرجايي مشتركند؛ اما در عين حال داراي ويژگي هاي اختصاصي هستند كه آنها را ماندگار كرده است. مثبت و منفي بودن آن حوادث نقشي در ماندگاري آنها ندارد؛ چراكه تاريخ بدون در نظر گرفتن ارزش ها حوادث را ضبط و ثبت مي كند و قضاوت و ارزش گذاري را به عهده انسان مي گذارد. حماسه بي نظير مردم ايران در 9 دي 1388 از وقايع بسيار مهم تاريخ انقلاب ملت ايران است كه در تاريخ ماندگار خواهد شد. ماندگاري واقعه اي در تاريخ انقلاب اسلامي ايران كه سرشار از حوادث بسيار مهم است، نشان از اهميت خاص آن واقعه دارد. براي درك اهميت خاص اين واقعه نبايد بلافاصله به سراغ جمعيت انبوه و بي شماري رفت كه در روز 9 دي به خيابان ها رفتند. با اينكه اين حضور بي شمار تعيين كننده است؛ اما چون امكان دارد به هر دليلي چنين حضوري شكل بگيرد، نفس اين حضور نمي تواند بيانگر اهميت و ماندگاري آن باشد، از اين رو براي درك اهميت خاص اين واقعه بايد پيشينه و علت واقعه به دقت واكاوي شود. يقيناً كساني كه دوره زماني واكاوي موضوع را مقطع هشت ماهه پس از انتخابات 22 خرداد 1388 و حوادث آن قرار مي دهند به بخشي از موضوع پرداخته اند كه همچنان ناقص است و چه بسا بيرون آوردن 9 دي از دل حوادث اين دوره زماني چندان نتواند اثبات كننده ماندگاري آن باشد. فتنه اي كه در مقدمه 9 دي قرار داشت در ظاهر حركتي شبيه آن چيزي بود كه به نام كودتاي مخملي در كشورهاي گرجستان، اوكراين، قرقيزستان و... اتفاق افتاد. به اين دليل گفته شد «شباهت ظاهري» كه پيشينه آنچه كه در اين كشورها واقع شد با آنچه كه در ايران اتفاق افتاد كاملاً متفاوت بود. در پيشينه اين سه كشور بحث جدايي از شوروي سابق و جدال آمريكا و روسيه براي جذب آنها وجود دارد، در حالي كه در پيشينه فتنه 88 و در ادامه آن حماسه 9 دي ستيز 03 ساله ايران و آمريكا است كه دوره به دوره آن پر است از رويارويي و جدال بي امان با آمريكا.
  پيروزي كودتاي مخملي در سه كشور ياد شده حادثه بزرگي تلقي نمي شود، زيرا دولتي جاي خود را به دولت ديگر داده است كه به آمريكا گرايش دارد و چه بسا چند صباحي بعد وضعيت عكس شود و اين اتفاقات در جهان سياست رايج است؛ اما درباره ايران موضوع، تغيير يك دولت نبود؛ آنچه كه از فتنه گران و حاميان آنها ديده شد و چشم اندازي كه قابل مشاهده بود، حكايت از تغيير سرنوشت يك انقلاب بود، انقلابي كه يك ملت بزرگ براي پديد آوردن، حفظ كردن و تداوم آن از همه چيزش گذشته بود. انقلابي كه به حركت درآمدن آن اقيانوس دربرگيرنده كشورها و ملت ها را به تلاطم انداخت. زماني كه استكبار با بهره گيري از تمام تجربه هاي گذشته و به ميدان آوردن جميع اذناب، مزدوران و امكاناتش بي نقاب و با پرچم افراشته براي براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به ميدان آمد و آخرين يافته هايش را به كار گرفت و در مقابل ملت ايران در واكنشي كوبنده و سنگين به ناگاه خروشيد و يكپارچه وارد صحنه شد و طومار سپاه استكبار را در هم پيچيد، دنيا شاهد واقعه اي شد اعجاب آور و انقلاب واقعه اي را ثبت كرد ماندگار و ملت حماسه اي را آفريد جاودان كه رمز آن بصيرت و عمل بهنگام بود. درود بر ملت بصير ايران.

  بمناسبت این روز حماسی و تاریخ ساز در سرنوشت انقلاب اسلامی، مقاله ای با نام «چگونگی ورود حماسه 9 دی به معادله قدرت» نوشته رضا گرمابدری را در زیر می خوانید:

  اولين اثر پيروزي انقلاب اسلامي در عرصه معادلات منطقه اي و جهاني ظاهر شد و پس از آن، معادله جديد قدرت بين ايران و استكبار كه نماد اصلي آن آمريكا بود، شكل گرفت. معادله قدرت تابعي از عوامل توليد قدرت مانند، توان نظامي، ثروت، موقعيت جغرافيايي، جمعيت و... است. در معادله قدرتي كه پس از انقلاب بين ايران و آمريكا شكل گرفت محور اصلي ذات انقلاب و انرژي متراكم در آن بود. ايران و آمريكا به مدت سه دهه رفتار متقابل شان را براساس اين معادله جديد قدرت تعيين مي كردند، ضمن آنكه از هر فرصتي براي تغيير آن به نفع خودشان سود مي جستند. در برخي موارد اتفاقاتي اين معادله را تكان مي داد؛ اما به غير از چند مورد نادر آنقدر قوي و مهم نبود كه بتواند در آن تغيير ايجاد كند. در آن چند مورد نادر كه بسيار هم مهم بودند، تغييرات ايجاد شده معادله را به نفع ايران تغيير داد. مانند پايان جنگ، شكل گيري حزب الله لبنان، شكل گيري حماس كه بعدها هم، شكست آمريكايي ها در عراق، توانمندي هسته اي و علمي ايران و... به آن اضافه شد. آمريكايي ها كه هميشه مترصد فرصتي براي تغيير اين معادله به نفع خودشان بودند، آن را در بستر انتخابات 22 خرداد سال 1388 يافتند كه در ادامه به فتنه و در پايان به شكل گيري حماسه 9 دي منجر شد. نوشتار حاضر درصدد بررسي اين مسئله است كه حماسه 9 دي چگونه وارد معادله قدرت بين ايران و آمريكا شد و آن را به نفع ايران تغيير داد.
  بررسي حوادث آستانه انتخابات 22 خرداد و پس از آن اگر بر فرض، فاقد برنامه ريزي و مهندسي دقيق بوده، حاكي از آن است كه قرار گرفتن آنها كنار يكديگر مفهوم بسيار معناداري ايجاد مي كند كه نمي توان از آن گذشت و بلكه با تحليل آن، بسياري از مسائل روشن و درك مي شود. اگر فرض فوق براي اتفاقات اوليه پذيرفته شود، بايد گفت روند اتفاقات اوليه از جنس آن چيزي بود كه از مدت ها پيش در برنامه دشمن قرار داشت و اتفاقات بعدي براساس آن برنامه پيش آمد. در هر صورت، اين تفاوت جزئي تغيير در اصل موضوع ايجاد نمي كند. تحركات مشكوك و سازماندهي شده هواداران غالباً جوان موسوي پيش از انتخابات در قالب فعاليت هاي تبليغاتي از ظرفيت پرتحركي خبري داد كه با نزديك شدن به روز انتخابات بر تحرك و تعداد آنها افزوده مي شد. مشابه اين صحنه در دوم خرداد 76 هم وجود داشت با اين تفاوت كه شور آنها كمتر و تحركات شان ملايم تر و حد آن هم تا زمان رأي گيري بود، در حالي كه طرفداران موسوي نشان مي دادند كه ميل به درگيري و آشوب و تحميل ديدگاه شان و ادامه اين حركات در پس از رأي گيري را دارند. اين پديده بي سابقه و بسيار خطرناك بود.

  اين مجموعه هاي پرتحرك كه نشانه هاي سازماندهي شدگي در آنها به وضوح ديده مي شد، نقطه آغاز تغيير معادله و اميد استكبار بود كه در ادامه توانست بستر حضور جمعيت 300-400 هزار نفري طرفداران موسوي را در 25 خرداد در خيابان آزادي فراهم كند، موضوعي كه آمريكايي ها سال ها انتظارش را مي كشيدند و يك گام بسيار بزرگ آنها را به تغيير معادله نزديك تر مي كرد و آنها تا چند ماه پيش از آن تصورش را هم نمي كردند. حادثه 25 خرداد، اتفاق بسيار بزرگي محسوب مي شد، زيرا دشمنان نظام براي اولين بار توانستند با تبليغ، فريب، نيرنگ و هوچي گري اغواكننده بخشي از مردم را به نفع اهداف خودشان و عليه نظام به خيابان آوردند. در آن روز در ظاهر همه چيز و در صدر حضور سازماندهي شده صدها هزار نفر در اختيار دشمن بود. نظام در برابر اين صحنه سازي مقاومت كرد و دست به روشنگري زد. خطبه هاي نمازجمعه امام خامنه اي(مدظله العالي) چهار روز پس از اين صحنه سازي سازمان جمعيتي، فتنه گران را به هم ريخت و آنها بلافاصله به ايجاد رعب و وحشت و تخريب اموال عمومي و ملي روي آوردند. در اين مرحله آنها اگرچه در صحنه ميداني سازمان جمعيتي شان را از دست داده بودند و در عرصه حقوقي نظام مباحث قانوني را كه مويد صحت برگزاري انتخابات بود، دنبال مي كرد؛ اما رفتار خشن و اغتشاشاتي كه آنها ايجاد كردند، سبب به وجود آمدن رعب و وحشت در جامعه شد. همراه با آشوب اراذل و اوباش كه نقش مزدوري استكبار را داشتند، تمام رسانه هاي دشمن نيز براي حمايت از آشوبگران و تضعيف روحيه مردم حامي نظام وارد صحنه شدند. تا آنجا كه خيابان ها صحنه درگيري عوامل فتنه با نيروهاي انتظامي و امنيتي شد و در اين ميان، مردم نقشي نداشتند و تنها نظاره مي كردند. از پيش معلوم بود تا چنانچه وضعيت به اين منوال ادامه پيدا كند، فتنه گران بازنده اين كارزارند از اين رو آشوبگران از يكسو بر آشوب، اغتشاش و ويرانگري و خشونت شان مي افزودند و از سوي ديگر، رسانه هاي دشمن با ترفندهاي تبليغاتي و عمليات رواني مردم را تحريك مي كردند كه به آشوبگران بپيوندند، حضور عوامل آموزش ديده منافقين، سلطنت طلب ها و بهائيان در بين آشوبگران و نشان دادن رفتار جسارت آميز، ساير آشوبگران را نيز جسورتر مي كرد. نيروهاي انتظامي و امنيتي پس از چند روز با اجراي چند طرح عملياتي توانستند تعدادي از افراد شاخص آنها را دستگير و تا حد زيادي تحركات آنها را مهار كنند؛ اما اگر غائله در اين نقطه و به اين شكل خاتمه پيدا مي كرد به هيچ وجه به نفع نظام نبود و با اينكه چنين خاتمه اي معادله قدرت بين ايران و آمريكا را تغيير نمي داد، ضربه سنگين و بدون پاسخي به نظام محسوب مي شد. در حالي كه بسياري گمان مي كردند فتنه با تسلط كامل نيروهاي نظامي و امنيتي به پايان مي رسد، رفتار وقيحانه فتنه گران در هتك حرمت مقدسات مردم در روز عاشورا سرنوشت فتنه و استكبار را در اين غائله تغيير داد. برگ برنده قاطع نظام يعني مردم در 9 دي آنچنان با شكوه و گسترده در سراسر كشور براي مقابله با فتنه گران و استكبار به صحنه آمدند كه هم فتنه گران را در داخل منكوب كرد و هم هيچ يك از سروصداها و ترفندهاي رسانه اي دشمن نتوانست اندكي از عظمت اين خروش فيصله دهنده را بپوشاند و مهم تر از همه اينكه نفس پديده بي نظير 9 دي در دفاع از انقلاب و كشور و زدن تودهني محكم به دشمنان نظام در قلب معادله قدرت بين ايران و آمريكا نشست و آن را به نفع ايران تغيير داد. اين حركت بسيار حساب شده و دفعي آمريكا را متوجه اين نكته دقيق كرد كه انقلاب اسلامي ريشه بسيار مستحكمي دارد و با اين پشتوانه عظيم هوشمند است كه سياست هاي خودش را دنبال مي كند و از تهديدات دشمن باكي ندارد. استكبار فكر مي كرد كاركرد حضور مردم در دفاع از انقلاب به حد بزرگداشت مراسم 22 بهمن و يا روز قدس رسيده و بيش از اين روي آن حساب نمي كرد؛ اما سيل خروشان حضور مردم در 9 دي اين تصور را باطل كرد و اين يعني حساب باز كردن بر روي حضور اين مردم در زمان لزوم كه در قالب تغيير معادله قدرت بين ايران و آمريكا و به نفع ايران معنا مي يابد.

  1391/10/5 سه‌شنبه
 • برگزاري نشست سياسي به مناسبت گراميداشت هفته بسيج در ساختمان مرکزی
 • همزمان با ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين و ياران باوفايش و نيز شهادت چهارمين امام همام حضرت زين العابدين امام سجاد(ع)، بمناسبت گراميداشت هفته بسيج نشست سياسي فرماندهان و اعضای شورای حوزه و پایگاههای تابعه برگزار شد...

  آلبوم تصویری


  همزمان با ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين و ياران باوفايش و نيز شهادت چهارمين امام همام حضرت زين العابدين امام سجاد(ع) و گراميداشت هفته بسيج نشست سياسي با شركت فرماندهي و اعضاي شوراي حوزه و پايگاههاي بسيج تابعه شركت ملي گاز ايران در روز چهارشنبه مورخ 8/9/91، برگزار گرديد.
  در اين جلسه كه با حضور و سخنراني سردار پاسدار دكتر جواني مشاور نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بمناسبت گراميداشت هفته بسيج برگزار شده بود، سردار جواني ضمن برشمردن اهداف والاي واقعه عاشورا در سال 61 هجري، بسيج را نشأت گرفته از فرهنگ عاشورا دانست و با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري امام خامنه اي(مدظله العالي) در خصوص مسائل اخير كشور اظهار داشت:
  در شرايط حاضر دشمنان نظام و انقلاب پس از آنكه در جنگهاي نظامي، نرم(فرهنگي) و علمي بر عليه كشور و ملت ما به نتيجه اي نرسيدند به راهكار آخر خود روي آورده اند و در پي آن هستند كه با جنگ اقتصادي و به تعبير مقام معظم رهبري آخرين تير در چله خود را به سمت اين مرز و بوم رها كنند و تنها اميد خود در مقابله با ملت ايران را محقق نمايند.
  ايشان ضمن مهم شمردن جنگ اقتصادي در اين عرصه عنوان داشت كه اين جنگ با توجه به بهره بردن از تاكتيك ها، شگردها و راهكارها و ابزارهاي ساير جنگها و به بهره بردن از آنها در پي رسيدن به نيات و مقاصد خود هستند كه با راهكارهاي مقابله مي توان بر اين جنگ نيز همانند ساير جنگهاي قبلي بر دشمن فائق آمد.
  دكتر جواني راهبرد مقابله با جنگ اقتصادي را اقتصاد مقاومتي بيان نمود و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتي به هيچ وجه رياضت اقتصادي و وارد آوردن فشار بر مردم نيست و با توجه به اين نكته كه اقتصاد كشور ما بدليل اينكه دومين كشور گازي جهان و سومين كشور نفتي جهان هستيم اقتصاد ما هيچگاه فرو ريختني نيست.
  مشاور نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي راههاي مقاوم نمودن و آسيب ناپذير شدن اقتصاد كشور را دخيل نمودن مردم در اقتصاد كشور، اصلاح الگوي مصرف، توجه به صادرات توليدات داخلي، جايگزين نمودن برخي خدمات و محصولات داخلي در چرخه مصرف كشور و ... دانست و گفت: به اعتراف سران اروپا تحريمها هر چند مشكلاتي را براي ما داشته است ليكن از اين جهت كه آنان به اهداف شوم خود دست نيافته اند تاكنون نتيجه اي برايشان نداشته است.
  ايشان در پايان تاكيد كرد مبادا اين فشارها و مشكلات اين نكته را در ذهن ما القا كند كه ما نمي توانيم كه در اين صورت دشمن به هدف خود نزديك شده است. اين نكته اصلي و هدف نهايي ماست و قطعا اينگونه تحليلها نشانه ضعف ايمان است.
  شايان ذكر است كه در اين جلسه بسيجياني از مركز مقاومت بسيج وزارت نفت و ساير حوزه هاي تابعه وزارت نفت نيز حضور داشتند.
  در پايان مراسم نيز مداح اهل بيت عصمت و طهارت به ذكر مصيبت اهلبيت (ع) پرداخته و حاضرين را به فيض رساندند.

  1391/9/19 يكشنبه
 • هفته نامه صبح صادق 1 اسفندماه 1390
 • 1390/12/1 دوشنبه
 • هفته نامه صبح صادق 24 بهمن ماه 1390
 • 1390/11/29 شنبه
 • برگزاري نشست سياسي توسط حوزه مقاومت بسيج با موضوع شناخت احزاب و گروهها فعال در انتخابات
 • سومين نشست سياسي ويژه فرماندهان و اعضاي شوراي پايگاههاي تابعه بسيج شركت ملي گاز در روز دوشنبه مورخ 24/11/90 در سالن اجتماعات شهيد رجايي ساختمان مركزي گاز برگزار گرديد...


  به گزارش روابط عمومي حوزه مقاومت بسيج، سومين نشست سياسي ويژه فرماندهان و اعضاي شوراي پايگاههاي تابعه بسيج شركت ملي گاز در روز دوشنبه مورخ 24/11/90 در سالن اجتماعات شهيد رجايي ساختمان مركزي گاز برگزار گرديد.

  در اين جلسه دكتر اميني به تجزيه و تحليل شرايط منطقه پرداخت. وي با بيان نظراتي در خصوص بيداري اسلامي، نقش استراتژيك جمهوري اسلامي ايران را در منطقه متذكر گرديد.
  اميني بحث انتخابات و احزاب موجود در كشور را تشريح نموده و چكيده اي از نقطه نظرات و ديدگاه سياسي آنان را توضيح داد.
  در پايان جلسه نيز حاضرين سئوالات خود را مطرح نمودند كه پاسخهاي لازم توسط اين استاد دانشگاه بيان گرديد.
  شايان ذكر است اين سلسله جلسات با هدف تشريح ديدگاههاي گروهها و احزاب مختلف كشور برنامه ريزي شده و تا پايان سال ادامه خواهد يافت.   
   

  1390/11/26 چهارشنبه
 • هفته نامه صبح صادق 17 بهمن ماه 1390
 • 1390/11/19 چهارشنبه
 • برگزاري نشست سياسي توسط حوزه مقاومت بسيج شركت ملي گاز
 • به گزارش روابط عمومي حوزه مقاومت بسيج و به همت معاونت سياسي اين حوزه، دومين نشست سياسي با حضور فرمانده و اعضاي شوراي حوزه، فرماندهان و شوراي پايگاهها و اركان گردان شركت در روز دوشنبه مورخ 10/11/90 در سالن شهيد رجايي ساختمان مركزي گاز برگزار گرديد...

  آلبوم تصويري


  به گزارش روابط عمومي حوزه مقاومت بسيج و به همت معاونت سياسي اين حوزه، دومين نشست سياسي با حضور فرمانده و اعضاي شوراي حوزه، فرماندهان و شوراي پايگاهها و اركان گردان  شركت در روز دوشنبه مورخ 10/11/90 در سالن شهيد رجايي ساختمان مركزي گاز برگزار گرديد.

  در اين گردهمايي ، سرهنگ سراج فرمانده ناحيه مقاومت بسيج وزارتخانه ها و ادارات به سخنراني پرداخت. وي ضمن تشريح بيداري اسلامي درمنطقه،  الگو بودن انقلاب اسلامي ايران را تهديدي براي دشمنان دانست. سرهنگ سراج ضمن پراهميت شمردن حضور حداكثري مردم در صحنه انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي، انتخاب كانديدهاي اصلح را لازم برشمرد.

  فرمانده بسيج وزارتخانه ها و ادارات تلاش آمريكا و دولتهاي اروپايي هم پيمان آن را در تشديد فشار به ايران اسلامي و در راستاي عقب نشيني از مواضع انقلابي آن بيان كرد. ايشان تمام اقدامات فعلي استكبار را به منظور تحقق چهار هدف: توقف موفقيتهاي ايران دردستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي، خروج ايران از معادلات منطقه و عدم حمايت معنوي آن از بيداري اسلامي، احياي فتنه سبز در انتخابات و وادار نمودن ايران به مذاكره مستقيم دانست و بصيرت و شناخت صحيح را عامل عدم موفقيت استعمارگران و سربلندي كشور ذكر كرد.

  در پايان حاضرين سئوالات خود را مطرح نموده و سخنران جلسه پاسخهاي لازم را ارايه نمود.

  شايان ذكر است سلسه جلسات سياسي با حضور صاحب نظران توسط حوزه مقاومت بسيج شركت ملي گاز برنامه ريزي گرديده و ادامه خواهد داشت. 

  1390/11/11 سه‌شنبه
 • هفته نامه صبح صادق 10 بهمن ماه 1390
 • 1390/11/10 دوشنبه
 • هفته نامه صبح صادق 3 بهمن ماه 1390
 • 1390/11/3 دوشنبه
 • هفته نامه صبح صادق26 ديماه 1390
 • 1390/10/27 سه‌شنبه
 • برگزاري نشست سياسي با موضوع شناخت فرقه هاي استعماري
 • 1390/9/23 چهارشنبه


  مجری سایت : شرکت سیگما