شهداي گمنام منطقه 2 عمليات
 • گزارش کارويان نور پايگاه شهداي گمنام
 • 1393/1/30 شنبه
 • گزارش عملکرد فرهنگي پايگاه شهداي گمنام
 • 1393/1/30 شنبه
 • مراسم صبحگاه گراميداشت هفته بسيج در منطقه دو عمليات انتقال گاز برگزار شد
 • 1392/9/4 دوشنبه
 • ديدار جانشين فرمانده ناحيه مقاومت امام رضا ( ع ) با سرپرست ، معاونين و اعضاي شوراي پايگاه مقاومت بسيج منطقه دو عمليات انتقال گاز
 • 1391/6/12 يكشنبه
 • آدرس پايگاه اينترنتي پايگاه شهداي گمنام
 • 1390/7/20 چهارشنبه


  مجری سایت : شرکت سیگما