شهيد تندگويان گاز كرمان
 • برنامه هاي گراميداشت هفته بسيج شرکت گاز استان کرمان
 • 1392/9/6 چهارشنبه
 • بازديد فرماندهان بسيج اقشار و ادارات استان از پايگاه مقاومت شهيد تندگويان شرکت گاز استان کرمان
 • 1392/8/14 سه‌شنبه
 • اهم سوالات مطروحه و پاسخ به هر يك ازآنها
 • پاسخ بخشي از سوالات مطروحه در همايش فرزندان شاهد شركت ملي گازآذر ماه1391

  1. آيا مفاد بخشنامه (برخورداري فرزندان شاهد از مزاياي ويژه جانبازان50%)، بطور كامل در سطح شركت ملي گاز اجرا مي گردد؟ چه مواردي قابل اجرا نيست؟   پاسخ
  2. درخصوص ارزيابي شايستگي براي ايثارگران توضيح فرماييد ؟   پاسخ
  3. درخصوص فوق العاده ايثارگري براي ايثارگران توضيح فرماييد ؟   پاسخ
  4. درخصوص پرداخت ترفيع / گريد  براي ايثارگران توضيح فرماييد ؟    پاسخ
  5. درخصوص نحوه محاسبه حقوق يك مقطع بالاتر و گروه تشويقي براي ايثارگران توضيح فرماييد ؟    پاسخ
  6. درخصوص قوانين جذب و استخدام 25% سهميه ايثارگران و همچنين مراحل تبديل وضعيت از پيماني به رسمي، در شركت ملي گاز چه اقداماتي انجام مي دهيد؟    پاسخ
  7. در خصوص محاسبه سوابق خدمت غير دولتي توضيح دهيد؟    پاسخ
  8. در خصوص بازنشستگي پيش از موعد فرزندان شهدا توضيح دهيد؟    پاسخ
  9. درخصوص شرايط ادامه تحصيل و تعديل مدرك ايثارگران توضيح فرماييد؟    پاسخ
  10. در خصوص موضوع خدمات حمايتي به كاركنان داراي فرزند دوقلو/ چند قلو توضيح دهيد؟   پاسخ
  11. در خصوص نحوه تخصيص شرايط رفاهي و خدماتي به ايثارگران (وام ، تورهاي تفريحي- زيارتي، المپيادهاي ورزشي و...) صراحتاً مشخص فرمائيد؟   پاسخ
  12. درخصوص تبديل وضعيت و انتصابات ايثارگران در سمت هاي مناسب و مرتبط با تخصص و تحصيلات آنها توضيح دهيد؟   پاسخ
  13.  در خصوص اجراي بخشنامه 2727  توضيح دهيد؟   پاسخ
  14. درخصوص نقل وانتقالات و جابه جايي فرزندان شاهد توضيح دهيد؟   پاسخ
  15. آيا ايثارگران با توجه به شرايط جذب ويژه اي كه شامل آنها مي گردد امكان بهره مندي از مزايايي مشابه با جذب ويژه نخبگان ميباشند؟    پاسخ
  16. درخصوص نحوه اطلاع رساني و دسترسي به قوانين و مقررات جاري ويژه ايثارگران توضيح دهيد؟     پاسخ

  ساير سوالات مطروحه جنبه اجرايي داشته كه در اين ارتباط هريك از موضوعات به صورت موردي به مبادي ذيربط اعلام گرديده كه پس از دريافت پاسخ لازم، به هريك از اين عزيزان منعكس خواهد گرديد.

                                                                                    (امورايثارگران شركت ملي گاز ايران)


  1392/1/18 يكشنبه
 • اختتاميه مسابقات فوتسال يادواره هفته بسيج داخل سالن کارکنان شرکت گاز استان کرمان
 • 1390/11/3 دوشنبه


  مجری سایت : شرکت سیگما