حيدر كرار (ع) منطقه 7 عمليات
  • پياده روي جمعي از خواهران بسيجي منطقه 7 به مناسبت ايام فاطميه
  • 1391/1/27 يكشنبه
  • افتتاح رسمي پايگاه مقاومت بسيج منطقه 7
  • 1390/9/2 چهارشنبه


    مجری سایت : شرکت سیگما