شهيد تندگويان خراسان جنوبي
  • اعزام كاروان راهيان نور كاركنان شركت گاز استان خراسان جنوبي به مناطق عملياتي جنوب
  • 1391/1/19 شنبه
  • انتصاب فرمانده بسيج شركت گاز استان خراسان جنوبي بعنوان عضو و منشي شوراي عالي بسيج كارمندان استان
  • 1390/12/1 دوشنبه
  • انتصاب مديرعامل شركت گاز استان خراسان جنوبي به عنوان عضو شوراي عالي بسيج مهندسين
  • 1390/11/3 دوشنبه
  • باهدف افزايش بصيرت سياسي بسيجيان، جلسه ستاد "شجره طيبه صالحين" در گاز خراسان جنوبي برگزار شد
  • 1390/10/28 چهارشنبه


    مجری سایت : شرکت سیگما