شهيد كلاهدوز تاسيسات گاز ساوه
 • بخش نامه هيات وزيران مربوط به ساماندهي كاركنان طرف قرارداد پيمانكار
 • جهت مشاهده بخش نامه هيات وزيران مربوط به ساماندهي كاركنان طرف قرارداد پيمانكاربر روي فايل ذيل كليك نماييد.


  1392/4/24 دوشنبه
 • برگزيده شدن پيشنهادات يکي از اعضاي پايگاه به عنوان پيشنهادات برتر
 • 1391/8/20 شنبه
 • تهيه و نصب تابلو هاي تبليغاتي با مضامين قرآني و فرهنگي
 • 1391/7/30 يكشنبه
 • برگزاري جلسه شوراي امر به معروف و نهي از منکر
 • 1391/7/30 يكشنبه
 • گزارش هفته دفاع مقدس
 • 1391/7/15 شنبه
 • برگزاري جلسه حلقه هاي صالحين پايگاه بسيج شرکت ملي گاز ساوه
 • 1391/6/28 سه‌شنبه
 • اعزام فرزندان بسيجي کارکنان بسيجي مجتمع تقويت فشار گاز ساوه به اردوي علمي وفرهنگي و تفريحي
 • 1391/6/28 سه‌شنبه


  مجری سایت : شرکت سیگما