در پرتو ولايت
 • سال 1393؛ اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي
 • 1393/4/8 يكشنبه
 • بسیج كلام رهبر
 • - سالگرد تشکيل بسيج مستضعفان، يادآور خاطره پرشکوه مجاهداتي است که در دوران هشت ساله جنگ تحميلي، زيباترين تابلوهاي ايثار و فداکاري همراه با نجابت و فروتني و توأم با شجاعت و رشادت را ترسيم کرده است. خاطره جوانمردان پاکدامن و غيوري که شيران روز و زاهدان شب بودند و صحنه نبرد با شيطان زر و زور را با عرصه جهاد با نفس اماره به هم آميختند و جبهه جنگ را محراب عبادت ساختند. جواناني که از لذات و هوسهاي جواني براي خدا گذشتند و پيراني که محنت ميدان جنگ را بر راحت پيرانه سر ترجيح دادند و مرداني که محبت زن و فرزند و يار و ديار را در قربانگاه عشق الهي فدا کردند؛ خاطره انسانهاي بزرگ و کم ادعايي که کمر به دفاع از ارزشهاي الهي بستند و از هيبت دروغين قدرتهايي که براي حفظ فرهنگ و ارزشهاي جاهلي غرب به مصاف ارزشهاي الهي آمده بودند، نهراسيدند.

  گراميداشت هفته بسيج 2/9/68

  ******

  - بسيج عظيم مردمي، يکي از نعمتهاي بزرگ الهي است.

  خطبه نماز جمعه 1/9/81

  ******

  - هر کس که در دل براي سرنوشت خود، سرنوشت اين ملت و آينده ايران اسلامي ارزش قائل است آن کسي که براي استقلال و هويت ملت خود ارزشي قائل است، آن کسي که از تسلط قدرتهاي بيگانه بيزار است، آن کسي که برايش آينده اين کشور و اين ملت و آينده دنياي اسلام يک هدف بزرگ محسوب مي شود، آن کسي که از رنج هاي ملت فلسطين دلش خون است ... آن کسي که مايل است بيش از يک ميليارد مسلمان دنيا قدرت عجيبي را تشکيل بدهند که بشريت را به سمت کمال هدايت کنند و خودشان در قله کمال قرار بگيرند، آن کسي که اين احساسات و اين درکها را دارد و حاضر است در اين راه قدمي بردارد او بسيجي است.

  از بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع خانواده هاي مکرم شهداي اراک 24/8/79

  ******

  - وجود بسيج بايد ما را وادار کند به شکر الهي، نشاط جوانان بسيجي بايد ما را وادار کند به شکر الهي...

  از بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع بسيجيان 29/7/79

  ******

  - بسيج يعني حضور بهترين و بانشاط ترين و باايمان ترين نيروهاي عظيم ملت در ميدان هايي که براي منافع ملي، براي اهداف بالا، کشورشان به آنها نياز دارد، هميشه بهترين و خالص ترين و شرافتمندترين و پرافتخارترين انسانها اين خصوصيات را دارند. بسيج در يک کشور، معنايش آن زمره‌اي است که حاضرند اين پرچم افتخار را بر دوش بکشند و برايش سرمايه گذاري کنند.

  از بيانات مقام معظم رهبري در جمع بسيجيان 29/7/79

  ******

  - چرا در تبليغات جهاني و راديوها به بسيج اهانت مي شود؟ بسيج را که در خور تشويق و تعظيم و تحسين است مورد اهانت و بي مهري قرار مي‌دهند؟ چون نقش بسيج را در حفظ استقلال ملي، در حفظ غرور ملي در حفظ افتخارات ملي، در تأمين منافع ملي، و بالاخره از همه در اعلاء پرچم اسلام و نظام جمهوري اسلامي مي‌دانند به جد با بسيج دشمنند، امّا دشمني آنها فايده‌اي ندارد.

  از بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع بزرگ بسيجيان 29/7/79

  ******

  - انکار بسيج و بي احترامي به آن، يا نابخردانه است، يا خائنانه است. تا وقتي براي اين کشور امنيت لازم است تا وقتي که اين کشور و اين ملت به امنيت احتياج دارد. يعني هميشه، چون هميشه احتياج به امنيت هست، به نيروي بسيج به انگيزه بسيجي، به سازماندهي بسيجي و به عشق و ايمان بسيجي احتياج است.

  از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با گروه کثيري از سپاهيان و بسيجيان در مشهد 10/6/78

  ******

  - بسيج يعني نيروي کارآمد کشور براي همه ميدانها.

  از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با سپاهيان و بسيجيان 2/9/77

  ******

  - ملتهايي که مردم در آن از نظر مسئولان آن کشور نقشي دارند، همه جا چيزي شبيه بسيج هست منتهي به اين درخشندگي، به اين فراگيري، به اين زيبايي، به اين فداکاري، من در جايي سراغ ندارم...

  از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با سپاهيان و بسيجيان 2/9/77

  ******

  - علت اينکه در کشور ما بسيج اين طور درخشان شد و شکفت چه بود؟ ايمان عاشقانه، ايمان عميق، ايمان توام با عواطف که از خصوصيات ملت ايران است، مثل بعضي از ملتهاي ديگر، عواطف در اين ملت جوشان است کليد بسياري از مشکلات است. اين ايمان با آن عواطف همراه شد و اين رودخانه عظيم خودشان را به اين درياي پهناور تبديل کرد و مشکلات را در هر جايي که لازم بود از بين برد.

  از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با سپاهيان و بسيجيان 2/9/77

  ******

  - بسيج عبارت است از مجموعه‌اي که در آنها پاک ترين انسانها، فداکارترين و آماده به کارترين جوانان کشور، در راه اهداف عالي اين ملت و براي کمال رساندن و به خوشبختي رساندن اين کشور جمع شده اند. ... مجموعه‌اي که دشمن را بيمناک و دوستان را اميدوار و خاطرجمع مي کند.

  از بيانات مقام معظم رهبري در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج 5/9/76

  ******

  - بسيج يکي از برکات انقلاب و از پديده هاي بسيار شگفت آور و مخصوص اين انقلاب است. اين هم يکي از آن چيزهايي است که امام بزرگوار ما با ديد الهي خود، با حکمتي که خداي متعال به او ارزاني کرده بود، براي کشور و ملت و انقلاب ما به يادگار گذاشت.

  از بيانات مقام معظم رهبري در جمع بسيجيان 5/9/76

  ******

  - بسيج در حقيقت مظهر يک وحدت مقدس ميان افراد ملت است.

  از بيانات مقام معظم رهبري در جمع بسيجيان 5/9/76

  ******

  - بسيج در واقع مظهر عشق و ايمان و آگاهي و مجاهدت و آمادگي کامل، براي سربلند کردن کشور و ملت است.

  از بيانات مقام معظم رهبري در جمع بسيجيان 5/9/76

  ******

  - بسيج يک حرکت بي ريشه و سطحي و صرفاً ازروي احساسات نيست، بسيج يک حرکت منطقي و عميق و اسلامي و منطبق بر نيازهاي دنياي اسلام – و به طريق اولي – جامعه اسلامي است. قرآن کريم مي فرمايد: [هو الذي ايدک بنصره و بالمؤمنين] اي پيامبر، خداي متعال تو را، هم به وسيله نصرت خودش و هم از طريق مؤمنين مؤيد قرار داد و کمک کرد. اين خيل عظيم مؤمنيني که در اينجا مورد اشاره آيه قران قرار گرفته اند، عبارت ديگري است از آنچه که امروز به نام بسيج در جامعه ما قرار دارد.

  از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با فرماندهان نواحي و پايگاهها و گردانهاي بسيج سراسر کشور 8/9/74

  ******

  - عظيم ترين و ماندگارترين يادگار [ امام عزيز و عظيم القدر ما] همين بسيج مردمي است که در همه جا حضور دارد.

  از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با فرماندهان و بسيجيان 27/8/71

  ******

  - اين کار خدا بود که بسيج ملت ايران بتواند در سخت ترين ميدانها که همان ميدان جنگ است چنان قدرتي از خود نشان بدهد که ديرباورترين افراد هم قبول کنند که ملت ايران داراي توانايي است.

  ******

  - بسيج يعني کل نيروهاي مؤمن و حزب اللهي کشور ما اين که امام گفتند «بسيج بيست ميليوني» يعني اين.

  از بيانات مقام معظم رهبري در پادگان امام حسن مجتبي (ع) 5/9/69

  ******

  - اگر نبود آن همه تلاش و جهاد مخلصانه که شما رزمندگان نيروهاي مسلح و بسيج مردمي در دوران جنگ هشت ساله نشان داديد و حقيقتاً اسلام را روسفيد و امت رسول الله (صلي الله عليه و آله) را سربلند ساختيد و اگر نبود خونهاي مطهر و معطري که در راه خدا بر زمين ريخته شد؛ يقيناً امروز از نظام اسلامي اثري نبود و پرچم قرآن چنين سربلند نمي شد.

  پيام به خانواده هاي شهدا، مفقودان در آستانه هفته دفاع مقدس 23/6/68

  ******

  - محور دفاع از انقلاب، همين آحاد عظيم ميليوني بسيج هستند.

  از بيانات مقام معظم رهبري در مراسم بيعت جمع کثيري از بسيجيان نمونه 6/4/68

  ******

  - بسيجي يعني دل باايمان، مغز متفکّر – داراي آمادگي براي همه ميدانهايي که وظيفه اين انسان را به آن ميدانها فرا مي خواند، اين معناي بسيجي است.

  از بيانات مقام معظم رهبري در جشن بزرگ منتظران ظهور 3/9/78

  ******

  - هرجا وظيفه‌اي باشد، انسان بسيجي در ميدان آن وظيفه، حاضر است.

  از بيانات مقام معظم رهبري در جشن بزرگ منتظران ظهور 3/9/78

  ******

  - بسيج به معني حضور آمادگي در همان نقطه‌اي است که اسلام و قرآن و امام زمان (ارواحنا فداه) و اين انقلاب مقدس به آن نيازمند است. لذا پيوند ميان بسيجيان عزيز و حضرت ولي عصر (ارواحنا فداه) مهدي موعود عزيز، يک پيوند ناگسستني و هميشگي است.

  از بيانات مقام معظم رهبري در جشن بزرگ منتظران ظهور 3/9/78

  ******

  - امروز هم، بسيجي براي کشور دل مي سوزاند براي آباداني کشور تلاش مي کند، براي حفظ استقلال ملي، هرچه بتواند کار مي کند و از جان خود هم مي گذرد، امروز هم اگر احساس کند دشمن مي خواهد از روزنه‌اي، چه اقتصادي و سياسي و چه فرهنگي – به داخل کشور نفوذ کند در مقابل او مي ايستد و با مشت به صورتش مي کوبد.

  از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با فرماندهان نواحي ... 8/9/74

  ******

  - امام فرمودند «بسيج بايد سازماندهي بشود، بايد يکديگر را بشناسند، بايد آمادگي به وجود بياورند و آن را حفظ کنند» امروز هم تکليف بزرگ شما همين کارست. خيال نکنند که بسيج يک امر احساسي است. بسيج يک امر منطقي و فکري و ريشه دار و عميق است و کساني که در کار اين حقيقت بزرگ شرکت دارند؛ همه آحاد ملتند، هر کسي که بسيجي است بايد به بسيجي بودن خود افتخار کند. بسيجي بودن، مايه سرافرازي و سربلندي پيش پروردگار است.

   8/9/74

  ******

  - فرهنگ بسيجي، فرهنگ معنويت و شجاعت و غيرت و استقلال و آزادگي و اسير خواستهاي حقير، نشدن است.

  8/9/74

  ******

  - هفته بسيج در حقيقت فرصت و بهانه‌اي براي زنده نگه داشتن ارزشها و روح بسيجي در آحاد ملت، مخصوصاً جوانان پرشور و مدافعان عاشق صادق است. ... همان طور که امام و پيشواي راحل عظيم الشأن ما فرمودند، من هم آرزو مي کنم و از خدا مي‌خواهم که با بسيجيان محشور باشم. بسيج يک افتخار و يک ارزش است. سعي کنيد اين روحيه بسيجي را براي کشور و انقلاب و اسلام حفظ کنيد.

  از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نيروهاي مقاومت بسيج 7/9/69

  ******

  - شما بسيجي ها بايد به گونه اي رفتار کنيد که احترام و محبت مردم جلب شود. شما بايد نمونه اخلاق و تواضع و مهرباني و رعايت مقررات باشيد. آن کسي بسيجي تر است که مقررات را بيشتر رعايت مي کند، به خاطر آنکه اين فرد بيشتر از همه براي نظام دل مي سوزاند و مقررات، لوازم قطعي اداره درست نظام است.

  از بيانات مقام معظم رهبري در مراسم بيعت جمع کثيري از بسيجيان نمونه 6/4/68

  ******

  - سپاس و ستايش و تمجيد و تحسين فراوان خود را بر جوانان بسيجي مؤمن در سرتاسر کشور، اين دلهاي پاک، اين دلهاي تپنده با عشق به خدا، با ايمان به حقيقت، با اخلاق و با صفا، نثار مي کنم.

  از بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع نيروهاي شرکت کننده در مانور عظيم طريق القدس 3/2/76

  ******

  - من به بسيجيان عزيز فعّال اين کشور علوي و فاطمي، عرض مي کنم؛ اميرالمؤمنين عليه الصّلاه والسلام را الگوي خودتان قرار دهيد که بهترين و بزرگترين الگو براي بسيجيان مسلمان در همه عالم، علي ابن ابيطالب عليه السلام است.

  از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مدّاحان به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) 3/9/73

  ******

  - روحيه بسيجي و معرفت بسيجي بايد فراگير شود تا اين کشور بتواند بار سنگيني را که بر دوش دارد که همان بار هدايت الهي و سعادت انسانهاست - به سرمنزل برساند، لذا بسيج تمام شدني نيست.

  از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با فرماندهان بسيج 27/8/71


  - سالگرد تشکيل بسيج مستضعفان، يادآور خاطره پرشکوه مجاهداتي است که در دوران هشت ساله جنگ تحميلي، زيباترين تابلوهاي ايثار و فداکاري همراه با نجابت و فروتني و توأم با شجاعت و رشادت را ترسيم کرده است. خاطره جوانمردان پاکدامن و غيوري که شيران روز و زاهدان شب بودند و صحنه نبرد با شيطان زر و زور را با عرصه جهاد با نفس اماره به هم آميختند و جبهه جنگ را محراب عبادت ساختند. جواناني که از لذات و هوسهاي جواني براي خدا گذشتند و پيراني که محنت ميدان جنگ را بر راحت پيرانه سر ترجيح دادند و مرداني که محبت زن و فرزند و يار و ديار را در قربانگاه عشق الهي فدا کردند؛ خاطره انسانهاي بزرگ و کم ادعايي که کمر به دفاع از ارزشهاي الهي بستند و از هيبت دروغين قدرتهايي که براي حفظ فرهنگ و ارزشهاي جاهلي غرب به مصاف ارزشهاي الهي آمده بودند، نهراسيدند.

  گراميداشت هفته بسيج 2/9/68

  ******

  - بسيج عظيم مردمي، يکي از نعمتهاي بزرگ الهي است.

  خطبه نماز جمعه 1/9/81

  ******

  - هر کس که در دل براي سرنوشت خود، سرنوشت اين ملت و آينده ايران اسلامي ارزش قائل است آن کسي که براي استقلال و هويت ملت خود ارزشي قائل است، آن کسي که از تسلط قدرتهاي بيگانه بيزار است، آن کسي که برايش آينده اين کشور و اين ملت و آينده دنياي اسلام يک هدف بزرگ محسوب مي شود، آن کسي که از رنج هاي ملت فلسطين دلش خون است ... آن کسي که مايل است بيش از يک ميليارد مسلمان دنيا قدرت عجيبي را تشکيل بدهند که بشريت را به سمت کمال هدايت کنند و خودشان در قله کمال قرار بگيرند، آن کسي که اين احساسات و اين درکها را دارد و حاضر است در اين راه قدمي بردارد او بسيجي است.

  از بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع خانواده هاي مکرم شهداي اراک 24/8/79

  ******

  - وجود بسيج بايد ما را وادار کند به شکر الهي، نشاط جوانان بسيجي بايد ما را وادار کند به شکر الهي...

  از بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع بسيجيان 29/7/79

  ******

  - بسيج يعني حضور بهترين و بانشاط ترين و باايمان ترين نيروهاي عظيم ملت در ميدان هايي که براي منافع ملي، براي اهداف بالا، کشورشان به آنها نياز دارد، هميشه بهترين و خالص ترين و شرافتمندترين و پرافتخارترين انسانها اين خصوصيات را دارند. بسيج در يک کشور، معنايش آن زمره‌اي است که حاضرند اين پرچم افتخار را بر دوش بکشند و برايش سرمايه گذاري کنند.

  از بيانات مقام معظم رهبري در جمع بسيجيان 29/7/79

  ******

  - چرا در تبليغات جهاني و راديوها به بسيج اهانت مي شود؟ بسيج را که در خور تشويق و تعظيم و تحسين است مورد اهانت و بي مهري قرار مي‌دهند؟ چون نقش بسيج را در حفظ استقلال ملي، در حفظ غرور ملي در حفظ افتخارات ملي، در تأمين منافع ملي، و بالاخره از همه در اعلاء پرچم اسلام و نظام جمهوري اسلامي مي‌دانند به جد با بسيج دشمنند، امّا دشمني آنها فايده‌اي ندارد.

  از بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع بزرگ بسيجيان 29/7/79

  ******

  - انکار بسيج و بي احترامي به آن، يا نابخردانه است، يا خائنانه است. تا وقتي براي اين کشور امنيت لازم است تا وقتي که اين کشور و اين ملت به امنيت احتياج دارد. يعني هميشه، چون هميشه احتياج به امنيت هست، به نيروي بسيج به انگيزه بسيجي، به سازماندهي بسيجي و به عشق و ايمان بسيجي احتياج است.

  از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با گروه کثيري از سپاهيان و بسيجيان در مشهد 10/6/78

  ******

  - بسيج يعني نيروي کارآمد کشور براي همه ميدانها.

  از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با سپاهيان و بسيجيان 2/9/77

  ******

  - ملتهايي که مردم در آن از نظر مسئولان آن کشور نقشي دارند، همه جا چيزي شبيه بسيج هست منتهي به اين درخشندگي، به اين فراگيري، به اين زيبايي، به اين فداکاري، من در جايي سراغ ندارم...

  از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با سپاهيان و بسيجيان 2/9/77

  ******

  - علت اينکه در کشور ما بسيج اين طور درخشان شد و شکفت چه بود؟ ايمان عاشقانه، ايمان عميق، ايمان توام با عواطف که از خصوصيات ملت ايران است، مثل بعضي از ملتهاي ديگر، عواطف در اين ملت جوشان است کليد بسياري از مشکلات است. اين ايمان با آن عواطف همراه شد و اين رودخانه عظيم خودشان را به اين درياي پهناور تبديل کرد و مشکلات را در هر جايي که لازم بود از بين برد.

  از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با سپاهيان و بسيجيان 2/9/77

  ******

  - بسيج عبارت است از مجموعه‌اي که در آنها پاک ترين انسانها، فداکارترين و آماده به کارترين جوانان کشور، در راه اهداف عالي اين ملت و براي کمال رساندن و به خوشبختي رساندن اين کشور جمع شده اند. ... مجموعه‌اي که دشمن را بيمناک و دوستان را اميدوار و خاطرجمع مي کند.

  از بيانات مقام معظم رهبري در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج 5/9/76

  ******

  - بسيج يکي از برکات انقلاب و از پديده هاي بسيار شگفت آور و مخصوص اين انقلاب است. اين هم يکي از آن چيزهايي است که امام بزرگوار ما با ديد الهي خود، با حکمتي که خداي متعال به او ارزاني کرده بود، براي کشور و ملت و انقلاب ما به يادگار گذاشت.

  از بيانات مقام معظم رهبري در جمع بسيجيان 5/9/76

  ******

  - بسيج در حقيقت مظهر يک وحدت مقدس ميان افراد ملت است.

  از بيانات مقام معظم رهبري در جمع بسيجيان 5/9/76

  ******

  - بسيج در واقع مظهر عشق و ايمان و آگاهي و مجاهدت و آمادگي کامل، براي سربلند کردن کشور و ملت است.

  از بيانات مقام معظم رهبري در جمع بسيجيان 5/9/76

  ******

  - بسيج يک حرکت بي ريشه و سطحي و صرفاً ازروي احساسات نيست، بسيج يک حرکت منطقي و عميق و اسلامي و منطبق بر نيازهاي دنياي اسلام – و به طريق اولي – جامعه اسلامي است. قرآن کريم مي فرمايد: [هو الذي ايدک بنصره و بالمؤمنين] اي پيامبر، خداي متعال تو را، هم به وسيله نصرت خودش و هم از طريق مؤمنين مؤيد قرار داد و کمک کرد. اين خيل عظيم مؤمنيني که در اينجا مورد اشاره آيه قران قرار گرفته اند، عبارت ديگري است از آنچه که امروز به نام بسيج در جامعه ما قرار دارد.

  از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با فرماندهان نواحي و پايگاهها و گردانهاي بسيج سراسر کشور 8/9/74

  ******

  - عظيم ترين و ماندگارترين يادگار [ امام عزيز و عظيم القدر ما] همين بسيج مردمي است که در همه جا حضور دارد.

  از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با فرماندهان و بسيجيان 27/8/71

  ******

  - اين کار خدا بود که بسيج ملت ايران بتواند در سخت ترين ميدانها که همان ميدان جنگ است چنان قدرتي از خود نشان بدهد که ديرباورترين افراد هم قبول کنند که ملت ايران داراي توانايي است.

  ******

  - بسيج يعني کل نيروهاي مؤمن و حزب اللهي کشور ما اين که امام گفتند «بسيج بيست ميليوني» يعني اين.

  از بيانات مقام معظم رهبري در پادگان امام حسن مجتبي (ع) 5/9/69

  ******

  - اگر نبود آن همه تلاش و جهاد مخلصانه که شما رزمندگان نيروهاي مسلح و بسيج مردمي در دوران جنگ هشت ساله نشان داديد و حقيقتاً اسلام را روسفيد و امت رسول الله (صلي الله عليه و آله) را سربلند ساختيد و اگر نبود خونهاي مطهر و معطري که در راه خدا بر زمين ريخته شد؛ يقيناً امروز از نظام اسلامي اثري نبود و پرچم قرآن چنين سربلند نمي شد.

  پيام به خانواده هاي شهدا، مفقودان در آستانه هفته دفاع مقدس 23/6/68

  ******

  - محور دفاع از انقلاب، همين آحاد عظيم ميليوني بسيج هستند.

  از بيانات مقام معظم رهبري در مراسم بيعت جمع کثيري از بسيجيان نمونه 6/4/68

  ******

  - بسيجي يعني دل باايمان، مغز متفکّر – داراي آمادگي براي همه ميدانهايي که وظيفه اين انسان را به آن ميدانها فرا مي خواند، اين معناي بسيجي است.

  از بيانات مقام معظم رهبري در جشن بزرگ منتظران ظهور 3/9/78

  ******

  - هرجا وظيفه‌اي باشد، انسان بسيجي در ميدان آن وظيفه، حاضر است.

  از بيانات مقام معظم رهبري در جشن بزرگ منتظران ظهور 3/9/78

  ******

  - بسيج به معني حضور آمادگي در همان نقطه‌اي است که اسلام و قرآن و امام زمان (ارواحنا فداه) و اين انقلاب مقدس به آن نيازمند است. لذا پيوند ميان بسيجيان عزيز و حضرت ولي عصر (ارواحنا فداه) مهدي موعود عزيز، يک پيوند ناگسستني و هميشگي است.

  از بيانات مقام معظم رهبري در جشن بزرگ منتظران ظهور 3/9/78

  ******

  - امروز هم، بسيجي براي کشور دل مي سوزاند براي آباداني کشور تلاش مي کند، براي حفظ استقلال ملي، هرچه بتواند کار مي کند و از جان خود هم مي گذرد، امروز هم اگر احساس کند دشمن مي خواهد از روزنه‌اي، چه اقتصادي و سياسي و چه فرهنگي – به داخل کشور نفوذ کند در مقابل او مي ايستد و با مشت به صورتش مي کوبد.

  از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با فرماندهان نواحي ... 8/9/74

  ******

  - امام فرمودند «بسيج بايد سازماندهي بشود، بايد يکديگر را بشناسند، بايد آمادگي به وجود بياورند و آن را حفظ کنند» امروز هم تکليف بزرگ شما همين کارست. خيال نکنند که بسيج يک امر احساسي است. بسيج يک امر منطقي و فکري و ريشه دار و عميق است و کساني که در کار اين حقيقت بزرگ شرکت دارند؛ همه آحاد ملتند، هر کسي که بسيجي است بايد به بسيجي بودن خود افتخار کند. بسيجي بودن، مايه سرافرازي و سربلندي پيش پروردگار است.

   8/9/74

  ******

  - فرهنگ بسيجي، فرهنگ معنويت و شجاعت و غيرت و استقلال و آزادگي و اسير خواستهاي حقير، نشدن است.

  8/9/74

  ******

  - هفته بسيج در حقيقت فرصت و بهانه‌اي براي زنده نگه داشتن ارزشها و روح بسيجي در آحاد ملت، مخصوصاً جوانان پرشور و مدافعان عاشق صادق است. ... همان طور که امام و پيشواي راحل عظيم الشأن ما فرمودند، من هم آرزو مي کنم و از خدا مي‌خواهم که با بسيجيان محشور باشم. بسيج يک افتخار و يک ارزش است. سعي کنيد اين روحيه بسيجي را براي کشور و انقلاب و اسلام حفظ کنيد.

  از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نيروهاي مقاومت بسيج 7/9/69

  ******

  - شما بسيجي ها بايد به گونه اي رفتار کنيد که احترام و محبت مردم جلب شود. شما بايد نمونه اخلاق و تواضع و مهرباني و رعايت مقررات باشيد. آن کسي بسيجي تر است که مقررات را بيشتر رعايت مي کند، به خاطر آنکه اين فرد بيشتر از همه براي نظام دل مي سوزاند و مقررات، لوازم قطعي اداره درست نظام است.

  از بيانات مقام معظم رهبري در مراسم بيعت جمع کثيري از بسيجيان نمونه 6/4/68

  ******

  - سپاس و ستايش و تمجيد و تحسين فراوان خود را بر جوانان بسيجي مؤمن در سرتاسر کشور، اين دلهاي پاک، اين دلهاي تپنده با عشق به خدا، با ايمان به حقيقت، با اخلاق و با صفا، نثار مي کنم.

  از بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع نيروهاي شرکت کننده در مانور عظيم طريق القدس 3/2/76

  ******

  - من به بسيجيان عزيز فعّال اين کشور علوي و فاطمي، عرض مي کنم؛ اميرالمؤمنين عليه الصّلاه والسلام را الگوي خودتان قرار دهيد که بهترين و بزرگترين الگو براي بسيجيان مسلمان در همه عالم، علي ابن ابيطالب عليه السلام است.

  از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مدّاحان به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) 3/9/73

  ******

  - روحيه بسيجي و معرفت بسيجي بايد فراگير شود تا اين کشور بتواند بار سنگيني را که بر دوش دارد که همان بار هدايت الهي و سعادت انسانهاست - به سرمنزل برساند، لذا بسيج تمام شدني نيست.

  از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با فرماندهان بسيج 27/8/71

  1389/11/14 پنجشنبه


  مجری سایت : شرکت سیگما