كلام بزرگان
 • بسيج لشگر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان از اولين تا آخرين امضاء نموده اند. حضرت امام خميني(ره) /
 • 1389/11/14 پنجشنبه
 • بسيج افتخار است و بسيجي مفتخر به آن. مقام معظم رهبري /
 • 1389/11/14 پنجشنبه
 • در دنيايي که سلطه گري براي زورگويان يک امتياز محسوب مي شود و هيچ سازمان بين المللي نيست که مانع از تجاوز سلطه گران بشود، ملت ما بايد قادر به دفاع از خود باشد. آيت ا.. خامنه اي /
 • 1386/9/18 يكشنبه
 • قدرت آمادگي و هوشياري نيروهاي رزمنده، ضامن صلح پايدار است. آيت ا.. خامنه اي /
 • 1386/9/18 يكشنبه
 • از ارزش ها و دستاوردهاي انقلاب بايد همه زن ها و مردها، پير و جوان دفاع کنند. آيت ا.. خامنه اي /
 • 1386/9/18 يكشنبه
 • بسيج نظامي، بايد بصورت يک فرهنگ در جامعه در آيد. آيت ا.. خامنه اي /
 • 1386/9/18 يكشنبه
 • جنگ را در يک مرحله پشت سر گذاشته ايم، اما دفاع همچنان باقي است. آيت ا.. خامنه اي /
 • 1386/9/18 يكشنبه
 • دفاع همچنان باقي است و ما بر حفظ توان نظامي تاکيد داريم. آيت ا.. خامنه اي /
 • 1386/9/18 يكشنبه
 • ما از اسلام، انقلاب و نظاممان غفلت نکرده و از آن دفاع خواهيم کرد و اسلام ما، اسلام جهاد و شهادت است. آيت ا.. خامنه اي /
 • 1386/9/18 يكشنبه
 • ما جنگ طلب نبوده و نيستيم، اما در فکر دفاع هستيم، زيرا هوشياريم. آيت ا.. خامنه اي /
 • 1386/9/18 يكشنبه
 • دفاع از اسلام به دفاع از ميهن اسلامي ختم نمي شود، ما در همه مرزهاي اسلام آماده دفاع و مجاهدتيم. آيت ا.. خامنه اي /
 • 1386/9/18 يكشنبه
 • بسيجيان بايد بر قدرت دفاعي خويش بيفزايند. آيت ا.. خامنه اي /
 • 1386/9/18 يكشنبه
 • هر ملتي که نتواند از خود دفاع کند و به فکر دفاع از خود نباشد، زنده نيست. آيت ا.. خامنه اي /
 • 1386/9/18 يكشنبه
 • اگر ما را تحريم کنند فرزند رمضان هستيم و اگر ما را تهديد نظامي کنند فرزند محرم و عاشورا هستيم. - امام خميني (ره) /
 • 1386/9/18 يكشنبه
 • مردم را در صحنه نگه داريد، که آنچه انقلاب اسلامي ايران را حفظ کرده حضور مردم در صحنه است. - امام خميني (ره) /
 • 1386/9/18 يكشنبه
 • به جهانيان بگوييد در راه حق و اقامه عدل الهي کوتاه کردن دست مشرکان زمان، بايد سر از پا نشناخت و از هر چيزي حتي مثل اسماعيل ذبيح ا... گذشت که حق، جاودانه شود. - امام خميني (ره) /
 • 1386/9/18 يكشنبه
 • انقلاب اسلامي هنوز سالها، ماههاي تعيين کننده اي در پيش خواهد داشت که واجب است پيشکسوتان جهاد و شهادت، در همه صحنه ها حاضر و آماده باشند. - امام خميني (ره) /
 • 1386/9/18 يكشنبه
 • در شرايط بازسازي نيروهاي مسلح، بايد بزرگترين توجه ما به بازسازي نيروها، استعدادها و انتقال تجارب نظامي و دفاعي به کليه آحاد ملت و مدافعان انقلاب باشد. - امام خميني (ره) /
 • 1386/9/18 يكشنبه
 • من به عنوان فرمانده به مسئولين و دستور مي دهم که در هيچ شرايطي از تقويت نيروهاي مسلح و بالا بردن آموزش هاي عقيدتي و نظامي وخصوصاً حرکت به طرف خود کفايي نظامي غفلت نکنند . - امام خميني (ره) /
 • 1386/9/18 يكشنبه
 • ملتي که در خط اسلام ناب محمدي است، بايد همه افرادش بسيجي باشند. - امام خميني (ره) /
 • 1386/9/18 يكشنبه
  بيشتر


  مجری سایت : شرکت سیگما