همايشهاي علمي برگزار شده
  • برگزاري همايشهاي علمي
  • حوزه مقاومت بسيج شركت ملي گاز ايران از سال 1381 اقدام به برگزاري همايشهاي علمي با موضوعات روز و در سطح شركت نموده است.

    جهت استفاده از مطالب هر يك از همايشها به تفكيك سال، مي توانيد از منوي كناري سايت با انتخاب سال برگزاري استفاده فرماييد.


    1390/3/22 يكشنبه
    بيشتر


    مجری سایت : شرکت سیگما