درباره بسيج
  • درباره بسيج
  • در اين بخش تعريف بسيج، تاريخچه بسيج، آرمان‎ها و اهداف بسيج و قوانين و مقرراتي كه در خصوص بسيج وضع شده اند، آمده است.


    1389/11/14 پنجشنبه
    بيشتر


    مجری سایت : شرکت سیگما