معاونت تربيت بدني
 • قهرماني تيم فوتسال بسيج پايگاه شهيد ارجمند گاز خراسان رضوي
 • 1392/7/13 شنبه
 • صعودكوهنوردان گازخراسان رضوي ، به ارتفاعات بينالود بمناسبت سوم خرداد
 • 1392/3/13 دوشنبه
 • صعود کوهنوردان بسيجي گاز گلستان به ارتفاعات زبله
 • 1392/3/11 شنبه
 • برگزاري مسابقه طناب کشي ويژه کارکنان بسيجي گاز گلستان بمناسبت گراميداشت سالروز فتح خرمشهر
 • 1392/3/11 شنبه
 • كوه پيمايي بسيجيان پايگاه ولايت به مناسبت سوم خرداد
 • 1392/3/6 دوشنبه
  بيشتر


  مجری سایت : شرکت سیگما