سخن بزرگان
قدرت آمادگي و هوشياري نيروهاي رزمنده، ضامن صلح پايدار است. آيت ا.. خامنه اي / 
 
1386/9/18 يكشنبه


مجری سایت : شرکت سیگما