شهداي گمنام منطقه 2 عمليات
ديدار جانشين فرمانده ناحيه مقاومت امام رضا ( ع ) با سرپرست ، معاونين و اعضاي شوراي پايگاه مقاومت بسيج منطقه دو عمليات انتقال گاز 

به گزارش روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز آقايان علي نصر جانشين فرمانده ناحيه امام رضا    (ع) ، حقيقي فرمانده حوزه اداره كارگري شهيد باهنر و جعفري سرپرست نيروي انساني حوزه اداره كارگري شهيد باهنر با آقاي مهندس خليقي سرپرست منطقه ، معاونين و ديگر اعضاي شوراي پايگاه مقاومت بسيج منطقه دو عمليات انتقال گاز ديدار نمودند.

در ابتداي اين ديدار مهندس خليقي ضمن خوشامد گويي و عرض تبريك به مناسبت آغاز هفته دولت در ادامه افزود: اهميت وجودي بسيج در ادارات بر هيچ كس پوشيده نيست ، به ويژه آنكه در اين منطقه با وجود رسالت سختي كه بر عهده آن مي باشد ، مي بايست داراي روحيه بسيجي بود تا بتوان بر كارها و مسئوليتهاي سخت فائق آمد‌ ،  از اينرو ايشان وجود بسيج را بسيار ضروري و با اهميت دانست ، زيرا كه بسيج برطرف كننده بسياري از مشكلات و گرفتاريها همچنين ياري و مدد رسان در  بسياري از فعاليتها و شرايط سخت  خواهد بود.

در ادامه علي نصر جانشين فرمانده ناحيه مقاومت بسيج امام رضا (ع) ضمن تقدير و تشكر از عملكرد پايگاه مقاومت بسيج منطقه اظهار داشت : در شرايط حال كنوني كشور كه تمامي سلطه جويان و زورگويان در صدد هستند با تغيير در فرهنگ ناب اسلامي و ايراني ، فرهنگ منحوس غربي را ترويج و وارد كشور عزيزمان  ايران نمايد ، مي بايست با هم انديشي و برنامه ريزي هاي  آگاهانه در اجرايي نمودن فعاليتهاي فرهنگي قدمهاي بسيار قوي و جدي تري  برداريم و نگذاريم كه  دشمنان به  اهداف شوم خود كه همانا تغيير در باورها و اعتقادات ما مي باشد قدم برداشته  و نفوذ كنند ، كه اين امر جز با تقويت و ترويج فرهنگ استقامت و ايثار و از خودگذشتگي امكان پذير نخواهد بود و شما عزيزان مي بايست پيشقدم و مروج آن باشيد.

سپس فرمانده پايگاه مقاومت بسيج منطقه دو عمليات انتقال گاز  ، گزارشي از شرح برنامه ها  و فعاليتهاي بسيج  را ارائه نموده همچنين آخرين وضعيت ساماندهي نيروي انساني پايگاه را تشريح نمود.

 
1391/6/12 يكشنبه


مجری سایت : شرکت سیگما