حضرت وليعصر(عج) فجر جم
مديرعامل درجمع تعدادي از بسيجيان بازديد كننده: بسيجيان شركت پالايش گاز فجرجم شتاب دهنده پروژه هاي شركت هستند 

مهندس رحيم اسلامي كه درجمع تعدادي از بسيجيان وكاركنان شركت گازاستان مازندران سخن مي گفت اظهار داشت: بسيجيان شركت پالايش گازفجرجم شتاب دهنده پروژه هاي شركت هستند.

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم، اسلامي گفت:شركت پالايش گازفجرجم به عنوان بزرگترين پالايشگاه گازي كشور، با كمك كاركنان بسيجي خودپروژه هاي مهمي را به سرانجام رسانيده است.

وي افزود:كرامت انساني واخلاق اسلامي همواره سرلوحه كارهاي كاركنان بسيجي شركت قرار دارد وبا توانايي و توكل به خداوند متعال توليد پالايشگاه به حداكثرظرفيت خود رسيده است.

مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم با اشاره به جمعيت 9 هزار نفري ساكن در شهرك هاي مسكوني تصريح كرد:كليه كارهاي خدماتي، فرهنگي،آموزشي و ورزشي  در شهرك هاي مسكوني نيز توسط پالايشگاه فجرجم راهبري ميشود.

وي مركزدارالقران شهرك توحيد را يكي از مهم ترين پايگا ههاي فرهنگي ، قراني شهرك هاي مسكوني دانست وادامه داد: اين مركزهم اكنون در دو بخش زير 7 سال و بالاي 7 سال، به ارائه ي خدمات قرآني مي پردازد.

فرمانده پايگاه مقاومت بسيج حضرت وليعصر(عج) شركت پالايش گازفجرجم نيز در اين نشست قسمتي ازفعاليت هاي اين پايگاه را تشريح كرد.

وي گفت: اكنون حدود 30 حلقه صالحين زير نظر پايگاه مقاومت بسيج حضرت وليعصر(عج) شركت پالايش گازفجرجم فعال مي باشد كه دركنارجهاد مالي وكمك به ايتام واعزام به اماكن متبركه بخشي از فعاليت هاي اين پايگاه محسوب ميشود.

گفتني است بازديد كاركنان گاز مازندران ازتاسيسات شركت پالايش گازفجرجم، يك روزه بود و علاوه بربازديد ازتاسيسات پالايشگاه وكنترل مركزي ،پايانه صادراتي شركت در بندرسيراف نيز مورد بازديد اين گروه قرار گرفت.

تعالي سازماني وآشنايي بسيجيان با روند توليد گاز در بزرگترين پالايشگاه گازي كشور وهمچنين تبادل اطلاعات تخصصي وفني ميان كاركنان از ديگر اهداف اين بازديد عنوان شده است.

 
1392/9/30 شنبه
عكس هاي مرتبط :
 


مجری سایت : شرکت سیگما