حضرت وليعصر(عج) فجر جم
در هفته بسيج صورت گرفت: پياده روي ورزشي خانواده بزرگ شركت پالايش گاز فجرجم 

كاركنان بسيجي شركت پالايش گازفجرجم ، به اتفاق همسر وفرزندان خود در يك پياده روي بزرگ خانوادگي كه به مناسبت هفته بسيج در شهرك هاي مسكوني برنامه ريزي شده بود شركت كردند.

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم،در اين مراسم ورزشي پياده روي كه با شوق وذوق فراواني همراه بود جمعي از مديران و سرپرستان واحد هاي مختلف نيز به همراه خانواده خود حضور داشتند.

برنامه هاي مختلف پايگاه مقاومت بسيج حضرت وليعصر(عج) شركت پالايش گازفجرجم در طول هفته بسيج مورد استقبال كاركنان وخانواده هاي انان بوده است و پياده روي خانوادگي يكي از اين برنامه ها بود.

درپايان اين ورزش پياده روي به تعدادي از شركت كنندگان مراسم، دوچرخه اهداء شد ونسبت به ترويج ورزش وپياده روي خانوادگي در سطح شهرك تاكيد شد.

حضور خانواده هاي ساكن در شهركهاي مسكوني وهمسران انان در دعاي پرفيض كميل كه پايگاه مقاومت بسيج برنامه ريزي كرده بود از ديگر برنامه هاي هفته بسيج بود.

قبل از اين نيزشاهد برگزاري يك دوره مسابقه قرائت قرآن كريم بمناسبت هفته بسيج ويژه ايثارگران وبا حضور جمعي از بسيجيان ايثارگرشركت پالايش گاز فجر جم در نمازخانه غدير پالايشگاه بوديم .

 
1392/9/11 دوشنبه
عكس هاي مرتبط :
 


مجری سایت : شرکت سیگما