شهيد تندگويان خراسان جنوبي
باهدف افزايش بصيرت سياسي بسيجيان، جلسه ستاد "شجره طيبه صالحين" در گاز خراسان جنوبي برگزار شد 

جلسه ستاد " شجره طيبه صالحين " با حضور اعضاي ستاد در شرکت گاز استان خراسان جنوبي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي بسيج  ، فرمانده پايگاه  بسيج شهيد تندگويان شرکت گاز خراسان جنوبي با اشاره به اين مطلب که تربيت نيروي انساني کارآمد و موثر بر پايه يک نظام منظم و هماهنگ و داراي ساختار محکم و مباني عالي تربيتي ممکن خواهد بود ، اظهار داشت : شجره طيبه صالحين با تدوين اين نظام هماهنگ و تامين نيازهاي ارکان آن در حال حاضر بهترين و موفق ترين روش تربيت نيروي انساني به شمار مي رود.

علي اصغر ساربان مقدم  با بيان اين مطلب که توجه به ساختار اين شجره و دقت در روش هاي ارتباطي اين ارکان با يکديگر اين مطلب را روشن تر ميکند ، ادامه داد : شجره طيبه ايجاد يک نظام معرفتي ، تربيتي و بصيرتي در قالب حلقه هاي منسجم و مرتبط در سطوح مختلف بسيجيان سازمان بسيج کارمندان است.

ساربان مقدم هدف از اجراي اين طرح را ، تربيت بسيجيان متدين ، بصير و توانمند و تعالي معنوي کارمندان بسيجي در عرصه هاي معرفت ديني ، تربيت اسلامي ، بصيرت سياسي و مهارت تشکيلاتي در جامعه کارمندي کشور عنوان و خاطر نشان کرد : اجراي اين طرح انسجام بخشي به برنامه هاي معرفتي ، بصيرتي و تربيتي بسيجيان ، استفاده از ظرفيت بسيجيان ، رشد تربيتي کارمندان و افزايش بصيرت سياسي و قدرت تحليل را به دنبال خواهد داشت. وي همچنين در خصوص نحوه تقسيم بندي طرح صالحين و مسئوليت هاي مربوط به هر هسته  توضيحاتي ايراد نمود .

سپس جناب حاج آقاي اكبري  امام جماعت  اداره كه به اين جلسه دعوت شده بودند با تفسير آيه 23 سوره احزاب در مورد بسيج و بسيجيان و عهد و پيمان در برابر خدا و پيامبر و امامان و ديگران مطالبي را عنوان نمودند.همچنين از وسواس به عنوان يكي از عواملي كه مانع از دخول انسان به بهشت مي شود ياد كرد و همين وسواس در جاي خود و براي بيت المال بسيار خوب است  و درحديثي از امام علي (ع)  آمده است كه مي فرمايند:  نوك قلمهايتان را باريكتر گردانيد ، بين سطرها را كمتر فاصله دهيد و از نوشتن مطالب زائد بپرهيزيد زيرا بيت المال مسلمين طاقت ضرر و زيان را ندارد.

 گفتني است اعضاي ستاد نيز در پايان جلسه نظرات خود را در خصوص اجراي هرچه بهتر اين طرح در شرکت گاز خراسان جنوبي ابراز داشتند.

 
1390/10/28 چهارشنبه
عكس هاي مرتبط :
 


مجری سایت : شرکت سیگما