آرشيو اخبار پايگاه بسيج شهيد وراميني
پيام تبريك به انتخاب شايسته آقاي هاديزاده به عنوان سرپرست مديريت توسعه منابع انساني شركت ملي گاز ايران 

 
1388/8/18 دوشنبه


مجری سایت : شرکت سیگما