آرشيو اخبار پايگاه بسيج شهيد وراميني
سالروز آزادي خرمشهر قهرمان 

در آستانه ‌سوم‌خرداد هستيم‌، سوم‌ خرداد روزي ‌است ‌كه ‌خداي ‌متعال ‌پيروزي ‌را به‌ملت ‌ايران ‌به ‌بهاي ايمانشان‌ داد و اين‌كه ‌امام‌فرمود: «خدا خرمشهر را آزاد كرد» اين ‌يك ‌حقيقت ‌است ‌كه ‌خدا خرمشهر را آزاد كرد «ان‌اللهَ يُدافِعُ عَنِ الذّينَ ءَامنوا...» (خدا مؤمنان ‌را از هر مكر و شر دشمن ‌نگاه ‌مي‌دارد.) (حج‌/38). خدا از رزمندگان‌دفاع ‌مي‌كرد كه‌پيروز شدند و خرمشهر را آزاد كرد.


 
1389/3/1 شنبه


مجری سایت : شرکت سیگما