آرشيو اخبار پايگاه بسيج شهيد وراميني
انتصاب رابط و هماهنگ كننده بسيج خواهران پايگاه شهيد وراميني 

طي حكمي از سوي مهندس محمد مهدي هاديزاده، فرمانده پايگاه شهيد وراميني خانم صالحي راد به عنوان رابط و هماهنگ كننده بسيج خواهران پايگاه شهيد وراميني منصوب شد.

 

 
1390/11/16 يكشنبه


مجری سایت : شرکت سیگما