آرشيو اخبار پايگاه بسيج شهيد وراميني
برگزاري كارگاه روش تحقيق 

كارگاه روش تحقيق بصورت كاربردي به همت معاونت علمي پژوهشي حوزه گاز در روز دوشنبه مورخ 30/8/90 از ساعت 8 الي 12 با حضور معاونت هاي علمي پژوهشي پايگاههاي بسيج تابعه شركت ملي گاز، شركت ملي پخش و شركت خطوط لوله و مخابرات، در محل مركز آموزش ستاد با هدف ارتقاء دانش معاونت هاي علمي پژوهشي پايگاهها برگزار گرديد. در اين كارگاه استاد محترم جناب آقاي حسن ساماني پور ضمن تشريح تئوريك اصول روش تحقيق، به بيان تعريف تحقيق و انواع آن پرداخت و اصول تحقيق از نظر دكارت را ذكر نمود و چگونگي مراحل انجام تحقيق را بيان كرد.

 
1390/9/13 يكشنبه


مجری سایت : شرکت سیگما