معاونت خواهران
گزارش برگزاري مسابقات شنا و تيراندازي خواهران بسيجي پايگاه شهيد وركش  

گزارش برگزاري مسابقات شنا و تيراندازي خواهران بسيجي پايگاه شهيد وركش

به مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس تربيت بدني بسيج شركت ملي گاز اقدام به برگزاري مسابقات شنا و تيراندازي  بين خواهران بسيجي نمود . دراين مسابقات ، شنا كه در روز سه شنبه 20/07/89 در مجتمع خورشيد برگزار شد ،  18  نفر از خواهران بسيجي شركت نمودند . مسابقه در 2 گروه سني برگزار گرديد و در گروه سني زير 40 سال خواهران مريم حسيني .منصوره صميمي و زهرا عسگري به ترتيب به مقام اول تا سوم دست يافتند و در گروه سني بالاي 40 سال به ترتيب خانمها ميكاييلي . بيات و فرجي مقامهاي اول تا سوم را كسب نمودند . ضمناً مسابقه تيراندازي درروز چهارشنبه 21/07/89 درسالن تير اندازي كبكانيان برگزار شد 14 نفر از خواهران بسيجي  درآن شركت كردند و در رشته تفنگ بادي خواهران معنوي و سليماني مقام اول و خانم فائضي مقام دوم و خانم سرلك مقام سوم را كسب نمودند و در رشته تپانچه نيز خواهران اشرف عليپور، خانم حكيم زاده و خانم سهيلا جلالي به ترتيب به مقام اول تا سوم اين رشته دست يافتند .


 
1389/8/17 دوشنبه
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما